7 redenen om mee te lopen met de women's march

Feminisme is onomkeerbaar. Er is genoeg om voor te vechten en we zijn strijdbaarder dan ooit. Laat daarom op 8 maart tijdens Internationale Vrouwendag je stem horen en loop mee met de Women’s March in Amsterdam. Dit zijn mijn zeven redenen om mee te lopen.

- Kim van Sparrentak, Europarlementariër GroenLinks

1. Menstruatie-armoede

Ooit al eens moeten kiezen tussen het kopen van je lunch of een pakje tampons? Voor veel vrouwen wereldwijd is dit een maandelijkse realiteit. Ook in Nederland, en de rest van Europa, bestaat menstruatie-armoede. Niet iedereen heeft de financiële middelen om menstruatieproducten te kopen. En hoewel iedereen het recht heeft om op een gezonde, veilige en comfortabele manier te menstrueren, blijkt dit in de praktijk niet altijd zo te werken.

Hoog tijd om menstruatie-armoede uit de taboesfeer te trekken, bespreekbaar te maken en aan te pakken. We moeten ervoor zorgen dat menstruatieproducten voor iedereen beschikbaar zijn. It’s bloody time to end period poverty.

2. Seksuele rechten

Iedereen moet op seksueel vlak kunnen doen en laten wat ‘ie wil - ongeacht je vrouw*, man* of interseksueel bent. Dankzij de vrouwenbeweging hebben we veel bereikt op dit gebied, zoals het recht op abortus.Toch zie je de laatste jaren ook een tegenbeweging opstaan die weerstand biedt aan deze verworven vrijheden. Zo liggen seksuele rechten, en het principe van “baas in eigen buik” in Europa onder vuur.

Sommige EU-landen willen het recht op abortus en het gebruik van anticonceptie inperken, en er zijn zelfs landen die torenhoge financiële vergoedingen geven aan vrouwen die meer dan drie kinderen baren. Daarnaast wordt er bezuinigd op budgetten van centra met teams aan gynaecologen, psychologen en seksuologen, waarmee de gezondheid van miljoenen mensen in gevaar gebracht wordt.

De Europese Unie moet kritisch zijn op deze ontwikkelingen. Er mag geen Europees geld naar organisaties die zich inzetten tegen seksuele en reproductieve rechten van mensen. Daarnaast moeten we ook in Nederland zorgen voor goede seksuele voorlichting, waarbij ook ruimte is voor plezier in plaats van alleen voortplanting. En anticonceptie moet terug in het basispakket van de zorgverzekeraar.

3. Gendergerelateerd geweld

Huiselijk geweld, stalking, seksueel geweld, genitale verminking en gedwongen abortus. Dit zijn allemaal vormen van geweld veroorzaakt door ongelijke machtsposities in onze samenleving. In 2011 spraken 47 landen af om gendergerelateerd geweld intensief te bestrijden. Goed nieuws dus. Het verdrag erkent geweld tegen alle genders als een mensenrechtenschending, en als vorm van discriminatie. Toch hebben tot nu toe maar 24 van de 47 landen deze afspraken op nationaal niveau doorgevoerd. En er zijn zelfs landen die helemaal niet tekenden, zoals Rusland. Daar voert men momenteel een wetswijziging door om huiselijk geweld uit het wetboek van strafrecht te halen.. Onbegrijpelijk.

Hoog tijd dat we ons als samenleving resoluut uitspreken tegen gendergerelateerd geweld. Geweld tegen vrouwen* en andere genders is in geen enkele situatie acceptabel en daarnaast ook geen privé-aangelegenheid, maar een maatschappelijk probleem. Samen moeten we zorgen voor betere juridische, medische en psychologische hulp aan de slachtoffers. En moet er bij de politie en justitie prioriteit gegeven worden aan vervolging. Daarom moet er een Europese richtlijn komen over gendergerelateerd geweld. Want iedereen in Europa heeft het recht serieus genomen te worden en de steun te krijgen die je nodig hebt. We are all getting the bus.

4. Glazen plafond

Het glazen plafond. De cijfers liegen er niet om. Het blijkt voor vrouwen veel moeilijker om een toppositie binnen een organisatie te bekleden. Dit komt onder andere doordat we bij het woord “leider” toch sneller denken aan een oudere man in pak. Probeer door die lens maar eens te laten zien dat jij ook leiderschapskwaliteiten hebt. We moeten de lens aanpassen door meer vrouwen op topposities als voorbeeld te krijgen. En niet op het huidige tempo, want dan kunnen we nog 100 jaar wachten op gendergelijkheid.

Maar 29 procent van de topposities in het bedrijfsleven wereldwijd worden bekleed door vrouwen. Er is dus een vrouwenquotum nodig voor topfuncties in publieke en private organisaties. En ook de politiek moet het goede voorbeeld geven. Het aantal vrouwelijke regeringsleiders is nu op één hand te tellen.

5. Loonkloof

De EU streeft naar het opheffen van de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen. En ondanks wetten, regels en vrijwillige afspraken verdienen vrouwen in de EU nog altijd gemiddeld 16 procent minder dan mannen met dezelfde functie. In Nederland is dat 15 procent. Dit komt door loondiscriminatie tussen mannen en vrouwen in dezelfde functie en door onderwaardering van het werk door vrouwen. In beroepen waar juist veelal vrouwen werkzaam zijn, zoals docenten, verplegers en schoonmakers liggen de lonen lager. Bovendien doen vrouwen veel meer onbetaald werk dan mannen.

De loonkloof is de laatste tien jaar dan ook nauwelijks gedicht. Daarom is het tijd voor actie! We willen bindende maatregelen zoals loontransparantie op bedrijfsniveau. Daarmee pakken we werkgevers aan die de loonkloof niet dichten, en dus discrimineren op basis van gender. Weg dus met die loonkloof! En snel een beetje.

6. Disability feminisme

Vrouwen* met een beperking worden nog steeds gediscrimineerd in onze samenleving. In Nederland trad in 2016 daarom een verdrag van de Verenigde Naties in werking om de rechten van mensen met een beperking beter te waarborgen, beschermen en bevorderen. In de praktijk blijkt dit nog niet helemaal te werken, en versterken discriminatie op basis van gender en het hebben van een beperking elkaar. Zo krijgen vrouwen met een beperking vaker te maken met seksueel geweld. Daarnaast komen vrouwen met een arbeidsbeperking nog moeilijker aan het werk dan mannen met een beperking. Ze zijn vaak afhankelijk van een lage uitkering of hebben een flexibel arbeidscontract. Belachelijk.

Dit moet dus anders. Hoog tijd dat we gesprekken voeren mét vrouwen met een beperking, in plaats van óver deze vrouwen. En dat we er daarnaast voor zorgen dat mensen met een beperking gelijk behandeld worden in onze samenleving. Disability feminisme is net zo belangrijk als andere feministische bewegingen.

7. Racisme

Iedereen is baas over hun eigen lijf, ongeacht afkomst en religieuze overtuiging. Maar lang niet iedereen ervaart dat ook zo. Doordat we het boerkaverbod invoerden namen we de keuzevrijheid van een groep vrouwen af. En uit naam van veiligheid en gendergelijkheid zien we steeds vaker dat racistische wetten worden ingevoerd. Gelijkheid kunnen we niet bereiken als dat niet voor iedereen geldt. Gelijke behandeling en non-discriminatie is een Europees grondrecht.

Laten we samen discriminatie, racisme en ongelijkheid blijven benoemen en aanvechten. En ervoor zorgen dat we blijven openstaan voor de inzichten van feministen van kleur. Want feminisme is niks waard als het enkel voor witte cis hetero-vrouwen werkt.

✊ Ja, ik loop mee op 8 maart!

fout?
fout?
fout?

Als je nog niet aangemeld bent, wil je dan per e-mail updates ontvangen van GroenLinks?

Je moet een van de twee kiezen

Er gaat iets mis.

Opmerking: Als je al aangemeld bent, dan schrijf je hiermee jezelf niet uit. Je kunt je afmelden onder iedere e-mail die je ontvangt. Deelnemen kan ook zonder je aan te melden.

Goed dat je meeloopt! Samen staan we sterker. Komen je vrienden ook mee?

of