Excuus 9: “Dram niet zo, we hebben tijd zat.”

Het laatste rapport van de internationale klimaatpanel van de VN (het IPCC) stelt dat de gehele wereld nog 570 gigaton aan CO2 kan uitstoten als we nog een ‘aannemelijke kans’ (dat is 66 procent) willen hebben om de opwarming van de aarde tot anderhalve graden te beperken. In 2017 werd er in totaal 51 gigaton aan CO2 uitgestoten (in dit soort cijfers worden alle broeikasgassen omgerekend naar CO2). In het kort: met de huidige uitstoot hebben we nog maar twaalf jaar voordat een temperatuurstijging van anderhalve graden onherroepelijk is.

"Niet zo drammen, we hebben alle tijd"
"Niet zo drammen, we hebben alle tijd"

Als we de opwarming van de aarde maar tot twee graden willen beperken, is er wat langer de tijd. Dan kunnen we nog 1320 gigaton aan CO2 uitstoten, oftewel nog 26 jaar van de huidige uitstoot. Ook al klinkt dat lang, eigenlijk is het maar kort dag. En daarbij:

  • Neemt een opwarming van twee graden ernstige gevolgen met zich mee zoals het verdwijnen van koraal en een zeespiegelstijging van een halve meter aan het einde van deze eeuw.
  • Is dit een hogere stijging dan afgesproken onder het Parijsakkoord (ver onder twee graden en inspanningen leveren voor anderhalve graad).
  • Is de totale jaarlijkse CO2-uitstoot onlangs weer gestegen.

Het CO2-budget laat zien dat het grote probleem met onze CO2-uitstoot is dat het zich in de atmosfeer verzamelt. Dat is precies de reden waarom het zo belangrijk is om per direct maatregelen te nemen. Hoe sneller we onze uitstoot terugdringen, hoe langer we hebben voordat we het CO2-budget opmaken, en hoe meer tijd we dus hebben voordat we aan een onomkeerbare opwarming van anderhalf, twee, of zelfs meer graden zitten.

Niemand kan er meer omheen: klimaatbeleid staat op de agenda. In de Nederlandse, maar ook in de Europese politiek. Daardoor sluipen er wel steeds meer foute aannames in het debat. Hoog tijd voor klimaatwetenschapper én lijsttrekker Bas Eickhout om die te weerleggen in De twaalf meestgebruikte excuses om onder klimaatbeleid uit te komen.