Excuus 8: “Klimaatbeleid is veel te duur.”

“Het Nederlandse klimaatbeleid gaat duizend miljard euro gaat kosten!” Die kosten bleken ‘iets’ te hoog ingeschat volgens zowel de factcheckers van NRC als de Volkskrant. 😅

Hoe dan ook, klimaatmaatregelen zijn niet gratis. Maar het is echter altijd belangrijk om te realiseren dat het om bedragen gaat die over vele jaren worden uitgesmeerd. Daarbij, als je alleen naar de kosten wijst, mis je de andere helft van het verhaal: klimaatbeleid levert ook iets op. En wat zullen de kosten wel niet zijn als we helemaal niks ondernemen?

Economische groei door klimaatbeleid
Economische groei door klimaatbeleid

De Europese Commissie heeft onlangs een kosten-batenanalyse gemaakt voor het CO2-neutraal maken van de energiesector voor 2050. De kosten zullen jaarlijks neerkomen op zo’n 0,8 procent van het Europese bruto binnenlands product (BBP). Het voordeel daarentegen loopt op tot een groei van zo een twee procent van het Europese BBP over een spanne van dertig jaar. Dit komt onder andere door het creëren van rond de miljoen extra banen. En niet alleen de Europese Commissie kwam hierop uit. OESO komt uit op bijna 2,5 procent groei als er beleid ingevoerd wordt om onder de twee graden opwarming te blijven.

Natuurlijk moeten we bij zulke cijfers een flinke slag om de arm houden. Het is moeilijk om te voorspellen wat ambitieus klimaatbeleid ons allemaal gaat kosten en opbrengen. Uiteraard moeten we er goed bij stilstaan. Maar we mogen nooit het alternatief uit oog verliezen.

Geen of te weinig klimaatactie zal de economie sowieso ernstige schade berokkenen. Daartegenover staat de keuze om klimaatbeleid te voeren dat bijdraagt aan schone lucht, interessante nieuwe en groene banen, lagere energierekeningen op de langere termijn, en tegelijkertijd vervullen we onze plicht tegenover toekomstige generaties. Voor ons is dat geen moeilijke afweging.

Niemand kan er meer omheen: klimaatbeleid staat op de agenda. In de Nederlandse, maar ook in de Europese politiek. Daardoor sluipen er wel steeds meer foute aannames in het debat. Hoog tijd voor klimaatwetenschapper én lijsttrekker Bas Eickhout om die te weerleggen in De twaalf meestgebruikte excuses om onder klimaatbeleid uit te komen.