Excuus 1: “Nederland loopt te ver voor de troepen uit.”

Nederland heeft als doelstelling om in 2030 49 procent minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 1990. Hoe baanbrekend is dat nou? Laten we eerst eens naar wat andere landen kijken:

  • Het Verenigd Koninkrijk zit nu al op een afname van 43 procent. Dat komt dichtbij onze doelstelling, maar dan twaalf jaar eerder. Ze hebben ook al een klimaatwet.
  • Duitsland is ook een goed voorbeeld. De Duitsers hebben een doelstelling van min 55 procent voor 2030 en ze werken aan een klimaatwet.
  • Zweden gaat eveneens als een trein. Ze hebben hun stevige doel om in 2045 een broeikasgas-neutrale economie te zijn, aangevuld met allerlei ambitieuze verplichtingen per economische sector voor 2030, vastgelegd in een klimaatwet.
  • Spanje en Frankrijk bespreken op dit moment de invoering van een klimaatwet.
Aandeel duurzame energie in 2017
Doel duurzame energie Nederland 2020: 14%. Doel duurzame energie Europa 2020: 20%.

En waar staan wij nu met concreet beleid? Niet vooraan, zoals sommigen beweren. Wij behoren juist tot de Europese achterhoede wat betreft energiebesparing. Helemaal als je kijkt naar het aandeel duurzame energie: van de 28 EU-landen doet alleen Luxemburg het op dat gebied slechter dan Nederland.

Niemand kan er meer omheen: klimaatbeleid staat op de agenda. In de Nederlandse, maar ook in de Europese politiek. Daardoor sluipen er wel steeds meer foute aannames in het debat. Hoog tijd voor klimaatwetenschapper én lijsttrekker Bas Eickhout om die te weerleggen in De twaalf meestgebruikte excuses om onder klimaatbeleid uit te komen.