Excuus 10: “We moeten wachten op nieuwe techniek.”

“Kunnen we niet beter wachten totdat er betere technologieën zijn dan we nu hebben?” Als we dan net zo lang moeten wachten als op de thoriumreactor, dan toch maar beter niet. Daar wordt namelijk al dertig jaar lang van beloofd dat-ie over dertig jaar klaar is.

Het probleem is dat we geen tijd hebben om te wachten. Daarbij hebben we al prachtige oplossingen waarmee we de CO2-besparing kunnen halen die nodig zijn: energie uit zon en wind bijvoorbeeld.

Een andere misvatting is dat er veel meer rekening gehouden zou moet worden met het feit dat we in de toekomst onze uitstoot gewoon ongedaan kunnen maken door CO2 uit de lucht te halen. Vrijwel alle scenario's van het VN-klimaatpanel IPCC voor het terugdringen van de CO2-uitstoot, gaan nu al uit van deze zogeheten 'negatieve uitstoot'.

"We moeten wachten op nieuwe technieken"
"We moeten wachten op nieuwe technieken"

Kortom, we gaan ons CO2-budget hoogstwaarschijnlijk sowieso al overschrijden en zullen CO2 uit de lucht moeten zuigen en ondergronds moeten opslaan, om toch de doelstelling uit het Parijsakkoord te halen. Nog meer vertrouwen op deze techniek is heel riskant. De techniek is nog volop in ontwikkeling en we kennen de mogelijke nadelige bijeffecten nog niet goed genoeg.

Een techniek voor negatieve uitstoot die we al wel hebben, is het zogeheten BECCS. Dat komt neer op het volgende: bomen worden verbrand voor energieopwekking en de CO2 wordt vervolgens afgevangen en opgeslagen. De nieuw geplante bomen nemen vervolgens weer CO2 op, en zo neemt de netto CO2-balans in de atmosfeer dus af. Grootschalige toepassing van deze techniek brengt echter grote nadelen met zich mee. Het heeft veel ruimte nodig en zorgt voor een verdere afname van biodiversiteit.

Nog een reden dus om zo snel mogelijk extra klimaatmaatregelen te nemen, zodat we in de toekomst zo min mogelijk op dit soort technieken hoeven te leunen.

Niemand kan er meer omheen: klimaatbeleid staat op de agenda. In de Nederlandse, maar ook in de Europese politiek. Daardoor sluipen er wel steeds meer foute aannames in het debat. Hoog tijd voor klimaatwetenschapper én lijsttrekker Bas Eickhout om die te weerleggen in De twaalf meestgebruikte excuses om onder klimaatbeleid uit te komen.