Tineke Strik pakt schimmige Europese migratiedeals aan

Vluchtelingen hebben het recht op bescherming. Maar de Europese Unie ontloopt haar verantwoordelijkheid om mensen te beschermen die hun huis ontvluchten voor geweld en vervolging. Door schimmige deals te sluiten met landen als Libië, Turkije en Afghanistan, betaalt de EU deze landen om vluchtelingen buiten te houden of over te nemen uit de EU.

Het sluiten van migratiedeals betekent niet dat Europa haar verplichtingen op het gebied van mensenrechten niet hoeft te respecteren, maar toch gebeurt dit steeds meer. Projecten die door Europa worden gefinancierd leiden tot situaties waarin vluchtelingen slecht worden behandeld en soms zelfs in slechte omstandigheden worden vastgehouden, bijvoorbeeld in detentiekampen in Libië.

Deel op twitter

Het gevolg van EU-beleid is dat vluchtelingen vast komen te zitten in doorreislanden, waar de asielprocedures niet werken of onder grote druk staan. Deze landen vangen al meer dan vijfentachtig procent van de vluchtelingen wereldwijd op. Veel vluchtelingen ontbreekt het aan een fatsoenlijk onderkomen, voedsel en gezondheidszorg. Ze kunnen geen duurzame toekomst opbouwen met toegang tot onderwijs en werk.

Tineke Strik staat voor de rechten van vluchtelingen.

Tineke Strik is Europarlementariër voor GroenLinks. Tineke zet zich in Europa in voor de rechten van vluchtelingen. Ze wil het menselijke verhaal achter de migratiedeals laten zien en wil de Europese beleidsmakers verantwoordelijk houden voor hun besluiten, zowel financieel als juridisch.

Tineke schreef een rapport waarin concrete voorstellen worden gedaan om te voorkomen dat de EU migratiedeals kan sluiten die leiden tot mensenrechtenschendingen. Het rapport werd in maart aangenomen door de commissie Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement, en in mei 2021 zal er door het hele Parlement over de voorstellen worden gestemd.

    De Europese Unie geeft veel geld uit aan deze migratiedeals, maar het is moeilijk voor volksvertegenwoordigers of journalisten om een compleet beeld te krijgen. Er is geen officieel Europees beleid en de financiële middelen komen uit verschillende fondsen, vaak ten koste van ontwikkelingssamenwerking.

    We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om vluchtelingen een positief perspectief te bieden. We moeten de situatie in vluchtelingenkampen verbeteren, met toegang tot onderwijs en werk. En we moeten de meest kwetsbaren veilig naar Europa laten reizen.

    Kijk hieronder de webinar terug waarin Tineke met experts de gevolgen bespreekt van het Europees asiel- en migratiebeleid en de mogelijke oplossingsrichtingen:

    Meer info