Samen in actie tegen online vrouwenhaat

Wist je dat één op de drie vrouwen in haar leven te maken krijgt met geweld, simpelweg omdat ze een vrouw is? Ook in de digitale wereld krijgen vrouwen te maken met haat, geweld en bedreigingen. Uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van haatberichten online zijn gericht aan het adres van vrouwen. GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak werkt in Brussel om ervoor te zorgen dat er goede regels voor komen tegen online vrouwenhaat.

Minder vrouwen in online debat
Debatten online worden een stuk sneller op de spits gedreven. Want vaak geldt: hoe extremer de opmerking, hoe meer likes. Doordat het leeuwendeel van deze haatberichten is gericht aan vrouwen, zien we dat steeds minder vrouwen zich mengen in (online) debat. Terwijl op internet een groot deel van ons maatschappelijk debat plaatsvindt. Net als in de ‘offline-wereld’, mag je online niet aanzetten tot haat, geweld of discriminatie.

Slachtoffers staan met lege handen
Wat wel of niet mag is vastgelegd in de wet en deze wordt gehandhaafd door autoriteiten. Maar in de online wereld bepalen nu vaak sociale media platforms (Facebook, Instagram, Twitter etc.) wat wel of niet mag. Bovendien hebben bevoegde autoriteiten, zoals de politie, nu vaak weinig expertise of budget om adequaat op alle aangiftes van online geweld te reageren. Als zowel de online platforms als de autoriteiten niets doen, staan slachtoffers dus met lege handen.

Hoe pakt Kim dit in Europa aan?
Hieronder een overzicht van nieuwe Europese regels waar Kim aan heeft gewerkt om dit probleem aan te pakken.

Slachtoffers versus daders
De Europese Commissie heeft na lang aandringen een wetsvoorstel gemaakt dat (online) gender-gerelateerd geweld aanpakt en strafbaar maakt in heel Europa. De #MeToo-beweging liet de afgelopen jaren zien dat slachtoffers van (online) geweld vaak aan hun lot overgelaten worden. Het strafbaar stellen van dit soort geweld in heel Europa is daarom een enorm grote stap om slachtoffers te steunen.

Slachtoffers versus Big Tech
In nieuwe Europese internetregels komen verplichtingen voor platforms over hoe ze met meldingen van haat, geweld en foute content om moeten gaan. Zo moeten ze verplicht en snel reageren, hun beslissing uitleggen en komt er een mogelijkheid om in beroep te gaan wanneer je het niet eens bent met een beslissing om iets wel of niet offline te halen.

Toezichthouders versus giftige algoritmes
In diezelfde Europese internetregels worden sociale media platforms verplicht om openheid te geven in de werking van hun algoritmes. Op die manier kunnen we beter controleren of deze haatberichten systematisch promoten of sneller verspreiden.

Wil je op de hoogte blijven van het werk van GroenLinks in het Europees Parlement? Schrijf je dan hier in voor onze Europa Update.

Kom ook in actie!

Daarnaast kunnen we ook met z’n allen tegen online vrouwenhaat in actie komen. Realiseer je goed dat wat je op internet zegt of doet reële consequenties heeft. Laat je daarnaast vooral niet monddood maken wanneer je te maken krijgt met online (verbaal) geweld.

Om te helpen hebben wij een kant-en-klaar bouwpakket waarmee we kunnen bouwen aan een vrouwvriendelijk internet. 👇

Ons bouwpakket voor een vrouwvriendelijk internet

Met zijn allen komen we in actie tegen online vrouwenhaat. Om te helpen hebben wij een kant-en-klaar bouwpakket voor je waarmee we kunnen bouwen aan een vrouwvriendelijk internet.

Lezen