Samen in actie tegen online vrouwenhaat

Wist je dat één op de drie vrouwen in haar leven te maken krijgt met geweld, simpelweg omdat ze een vrouw is? Ook in de digitale wereld krijgen vrouwen te maken met haat, geweld en bedreigingen. Uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van haatberichten online zijn gericht aan het adres van vrouwen. Dit werkt ontmoedigend voor vrouwen om zich te mengen in (online) debat. Terwijl op internet een groot deel van ons maatschappelijk debat plaatsvindt.

Deze debatten worden online een stuk sneller op de spits gedreven. Want vaak geldt: hoe extremer de opmerking, hoe meer likes. Net als in de ‘offline-wereld’, mag je online niet aanzetten tot haat, geweld of discriminatie. Maar wie gaat daar eigenlijk over?

Wat wel of niet mag is vastgelegd in de wet en deze wordt gehandhaafd door autoriteiten. Maar in de online wereld bepalen nu vaak sociale media platforms (Facebook, Instagram, Twitter etc.) wat wel of niet mag. Bovendien hebben bevoegde autoriteiten, zoals de politie, nu vaak weinig expertise of budget om adequaat op alle aangiftes van online geweld te reageren. Als zowel de online platforms als de autoriteiten niets doen, staan slachtoffers dus met lege handen.

Wil je op de hoogte blijven van het werk van GroenLinks in het Europees Parlement? Schrijf je dan hier in voor onze Europa Update.


Hoe Europarlementariër Kim van Sparrentak dit aanpakt:
GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak is in Brussel hard aan het werk om ervoor te zorgen dat er goede regels voor komen tegen online vrouwenhaat. Het Europees Parlement heeft ingestemd met regels die de verantwoordelijkheden van gebruikers, platforms en overheden vastleggen. Hieronder een overzicht van onze inzet, en de successen die Kim heeft geboekt:

🔸 Er moet Europese wetgeving komen die (online) gender gerelateerd geweld aanpakt en strafbaar maakt.
✅ De Europese Commissie heeft aangekondigd begin maart met een wetsvoorstel te komen dat (online) gender gerelateerd geweld aanpakt en strafbaar maakt in heel Europa.

🔸 Het beoordelen van wat online is toegestaan, moet niet bij de platforms zelf liggen, maar er moet sterke Europese regelgeving komen over hoe platforms met meldingen van haat en geweld en foute content omgaan.
🔸 Slachtoffers mogen nooit met lege handen staan: er moeten makkelijke en snelle procedures komen om aangifte te doen en te zorgen dat bepaalde berichten snel offline wordt gehaald.
✅ In nieuwe Europese internetregels komen verplichtingen voor platforms over hoe ze met meldingen van haat, geweld en foute content om moeten gaan. Zo moeten ze verplicht en snel reageren, hun beslissing uitleggen en komt er een mogelijkheid om in beroep te gaan wanneer je het niet eens bent met een beslissing om iets wel of niet offline te halen.


🔸 Sociale media platforms moeten stoppen met het aanbevelen en promoten van haatdragende content. Hiervoor hebben we verplichte openheid over en toezicht op aanbevelingsalgoritmen om te kunnen controleren of deze haatberichten systematisch promoten of sneller verspreiden.
✅ In diezelfde regels worden sociale media platforms verplicht om openheid te geven in de werking van hun algoritmes. Op die manier kunnen we beter controleren of deze haatberichten systematisch promoten of sneller verspreiden. Ook krijgen gebruikers meer controle over deze aanbevelingsalgoritmen, doordat ze altijd het personaliseren van aanbevelingen makkelijk uit moeten kunnen zetten.

  Kom ook in actie!

  Daarnaast kunnen we ook met z’n allen tegen online vrouwenhaat in actie komen. Realiseer je goed dat wat je op internet zegt of doet reële consequenties heeft. Laat je daarnaast vooral niet monddood maken wanneer je te maken krijgt met online (verbaal) geweld.

  Om te helpen hebben wij een kant-en-klaar bouwpakket waarmee we kunnen bouwen aan een vrouwvriendelijk internet. 👇

  Ons bouwpakket voor een vrouwvriendelijk internet

  Met zijn allen komen we in actie tegen online vrouwenhaat. Om te helpen hebben wij een kant-en-klaar bouwpakket voor je waarmee we kunnen bouwen aan een vrouwvriendelijk internet.

  Lezen